ALCOHOL- EN DRUGPROBLEMATIEK in het PAJOTTENLAND - WEGWIJZER

Beste bezoeker,

De intergemeentelijke preventiedienst voor de gemeenten Bever, Herne, Galmaarden, Pepingen, Lennik en Gooik creëerde samen met enkele andere professionele partners deze “wegwijzer drugs en alcohol Pajottenland” om alle inwoners die te maken krijgen met alcohol of drugs een handje te helpen. De wegwijzer biedt een overzicht van alle mogelijke hulp voor mensen (of hun omgeving) die kampen met alcohol – of drugproblemen. Dit alles heeft tot doel te zorgen voor meer kennis van de hulpverlening en voor een efficiëntere doorverwijzing. Druggebruik heeft immers een enorme invloed op iemands leven…

In deze wegwijzer vindt u als gebruiker of omgeving van de gebruiker tal van praktische informatie en contactgegevens.

Noot:

Er zijn ook diensten die u kunnen helpen bij tal van andere problemen ( JAC, CAW, CGG).

 

Deze realisatie kwam tot stand door Preventiewerking Tabak, Alcohol en Drugs CGG Ahasverus Asse, Intergemeentelijke Preventiedienst Pajottenland Bianca Vanreepinghen, Gerda Billens arts, Marleen De Leeuw arts, dienst slachtofferbejegening/jeugd en gezin lokale Politiezone Pajottenland Carla Cobbaut en CAW Delta VZW.

 

 

*Een papierversie van de wegwijzer drugs en alcohol Pajottenland (verkorte versie) kunt u gratis aanvragen  via preventiedienst Pajottenland. 054/ 31 35 43 of preventie@pajottenland.be

 

SOCIALE KAART  PAJOTTENLAND - DRUGS EN ALCOHOL