CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE

ZORGTRAJECT CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE
 

UPDATE INFORMATIE - AANPASSING EERSTDAAGS

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen: 

medische voorwaarden en andere. Spreek erover met uw arts.

Medische voorwaarden

Er kan een zorgtraject worden afgesloten indien de patiënt chronische nierinsufficiëntie heeft: 

vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse

en /of met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek
 
De patiënt moet:
 • ouder dan 18 jaar zijn
 • niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • in staat zijn op raadpleging te gaan

Andere voorwaarden

 • het globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts
 • ten minste 2 maal per jaar op raadpleging bij de huisarts
 • ten minste 1 maal per jaar op raadpleging bij de specialist
 • een zorgtrajectcontract tekenen

Hoe een “zorgtrajectcontract” sluiten?

Het contract is een geschreven verbintenis voor 4 jaar.

Het moet getekend worden door 3 personen:
 • de patiënt
 • de huisarts
 • de (nier-) specialist of nefroloog
Een kopie van het getekende contract wordt opgestuurd naar het ziekenfonds.
Op de datum dat het ziekenfonds de kopie ontvangt, begint het zorgtraject te lopen.
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds laat de patiënt en de artsen weten wanneer het contract start.
De patiënt en de artsen zijn volledig vrij om te bepalen of en wanneer ze een zorgtrajectcontract sluit. Spreek erover met de huisarts of specialist.
 
Wat zijn de voordelen van een zorgtraject?

Het zorgtraject biedt de patiënt verschillende voordelen. De belangrijkste zijn:

 • de raadplegingen bij de huisarts en bij de specialist ( nefroloog)  worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds tijdens de duur van het zorgtraject
 • de patiënt krijgt alle nodige informatie om zijn/haar ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …) door middel van een persoonlijk zorgplan
 • naargelang de ziekte krijgt de patiënt toegang tot specifiek materiaal, tot raadplegingen bij een diëtist, een podoloog,  ...
 • de patiënt krijgt de garantie dat de huisarts en de specialist nauw met elkaar zullen samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van de ziekte, op maat van uw specifieke situatie

Bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg

Specifiek in het kader van zorgtrajecten "chronische nierinsufficiëntie" heeft de patiënt recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter op voorschrift van de huisarts. De patiënt kan de bloeddrukmeter verkrijgen bij de apotheek en op termijn ook bij andere door het RIZIV erkende kanalen zoals thuiszorgwinkel van het ziekenfods of de patiëntenvereniging. Voor het ogenblik zijn er nog geen erkende leveranciers buiten de apotheek.

Werken aan gezondheid

Een goede aanpak van de nierziekte verzekert de patiënt een langer én gezonder leven. Deze aanpak kan de evolutie van de nierziekte sterk vertragen, wil de werking van de nieren zolang mogelijk behouden en de kans op hart en vaatziekten verminderen.
 
De persoonlijke doelstellingen van/voor de patiënt:
 
De persoonlijke doelstellingen vormen de leidraad voor de aanpak van de nierziekte.
Op basis van onderstaande doelstellingen maken de patiënt en de huisarts een concreet zorgplan voor uw zorgtraject.
 • Gezonde leefstijl met aandacht voor
  • Regelmatig bewegen
  • Stoppen met roken
  • Gezonde voeding
  • Gewicht verliezen indien nodig
  • Geen geneesmiddelen gebruiken (bv. pijnstillers) zonder advies van de dokter: zij kunnen schadelijk zijn voor de nieren
 • Opvolgen en behandelen, zo nodig met geneesmiddelen, van
  • Bloedsuiker
  • Bloeddruk
  • Cholesterol en vetten in het bloed
  • Proteïnurie: eiwit in de urine
  • Bloedarmoede
  • Toestand van de beenderen en gewrichten
  • Tabakgebruik: stoppen met roken
  • Aangepast dieet: met de hulp van een ervaren diëtist
  • De nodige geneesmiddelen innemen zoals voorgeschreven
 • Bloedcontrole
  • De specialist en huisarts bepalen de regelmaat waarmee de bloedcontroles moeten gebeuren.
  • Controle: opsporen van verwikkelingen in andere organen
  • Inentingen: tegen griep, hepatitis en pneumokokken 
 

Contract zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Lijst erkende bloeddrukmeters binnen zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

 

Documenten

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie
[file] EERSTELIJNS DIETISTEN OPLEIDING CNI AALST 2011.pdf86.25 KB