Diabetes Mellitus Type 2

ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2

 

 Kortfilm - Zorgtraject Diabetes Deel 1

 

 Kortfilm - Zorgtraject Diabetes Deel 2

INFORMATIE - RIZIV site

HOE VAN EEN ZORGTRAJECT GENIETEN

HOE EEN ZORGTRAJECTCONTRACT SLUITEN

VOORDELEN VAN EEN ZORGTRAJECT

WERKEN AAN UW GEZONDHEID

 

U hebt diabetes type 2

Hoe van een zorgtraject genieten?

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn 2 soorten: medische voorwaarden en andere voorwaarden. Spreek erover met uw arts.

Medische voorwaarden

U kan een zorgtraject aangaan indien u diabetes type 2 hebt en indien

 • u momenteel een insulinebehandeling met 1of 2 insuline-injecties per dag volgt
 • de behandeling met tabletten onvoldoende is: een insulinebehandeling valt te overwegen

U voldoet niet aan de voorwaarden van het zorgtraject indien

 • u zwanger bent (of een zwangerschapswens hebt)
 • u diabetes type 1 hebt
 • u niet op raadpleging kan gaan

Andere voorwaarden

 • een zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en uw specialist
 • uw globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts
 • ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met uw huisarts hebben
 • ten minste 1 maal per jaar uw specialist raadplegen 

  Indien u, in de loop van uw zorgtraject diabetes gehospitaliseerd werd, komt een toezichtshonorarium gefactureerd door een specialist tijdens uw hospitalisatie ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist

! Wat verandert

Tot nu toe moest u, om van de voordelen van het zorgtraject te genieten, minstens 2 maal per jaar uw huisarts raadplegen en minstens 1 maal per jaar uw specialist.

Voortaan, en met terugwerkend effect vanaf 1 juni 2009, komen de bezoeken van uw huisarts ( in uw thuissituatie) ook in aanmerking om uw voordelen van het zorgtraject te behouden. Met andere woorden: indien u , in de loop van uw zorgtraject (en dit vanaf 1 juni 2009) u niet meer kunt verplaatsen, kunt u de voordelen van uw zorgtraject behouden met 2 bezoeken van uw huisarts per jaar.

! Wat verandert niet

 • de medische voorwaarden blijven ongewijzigd
 • u moet nog steeds uw zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en bij uw specialist
 • u moet ten minste 1 maal per jaar uw specialist raadplegen
 • enkel de raadplegingen zijn volledig terugbetaald (aan RIZIV tarief), bezoeken worden niet volledig terugbetaald

Hoe een “zorgtrajectcontract” sluiten?

Het contract is een geschreven verbintenis.

Het moet getekend worden door 3 personen:

 • uzelf
 • uw huisarts
 • uw specialist

Uw huisarts zal een kopie van het getekende contract opsturen naar uw ziekenfonds.

Op de datum dat het ziekenfonds de kopie ontvangt, begint het zorgtraject te lopen.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds laat u en uw artsen weten wanneer het contract start.

U bent volledig vrij om te bepalen of en wanneer u een zorgtrajectcontract sluit. Spreek erover met uw huisarts of specialist.

Wat zijn de voordelen van een zorgtraject?

Het zorgtraject biedt u als patiënt verschillende voordelen. De belangrijkste zijn:

 • uw raadplegingen bij uw huisarts en bij de specialist van uw ziekte worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds tijdens de duur van het zorgtraject
 • u krijgt alle nodige informatie om uw ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …) door middel van een persoonlijk zorgplan
 • naargelang de ziekte krijgt u toegang tot specifiek materiaal, tot raadplegingen bij een diëtist, een podoloog, diabeteseducator, ...
 • u krijgt de garantie dat uw huisarts en uw specialist nauw met elkaar zullen samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van uw ziekte, op maat van uw specifieke situatie
 • bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg

Werken aan uw gezondheid

Een goede aanpak van uw suikerziekte verzekert u een langer én gezonder leven. 

Deze aanpak houdt verwikkelingen, die ontstaan door het dichtslibben van bloedvaten, ook langer tegen.

Uw persoonlijke doelstellingen vormen de leidraad voor de aanpak van uw suikerziekte. 

Op basis van onderstaande doelstellingen maken u en uw huisarts een concreet zorgplan voor uw zorgtraject:

 • Gezonde leefstijl met aandacht voor
  • Regelmatig bewegen
  • Stoppen met roken
  • Gezonde voeding
  • Gewicht
 • Opvolgen en behandelen, zo nodig met geneesmiddelen, van
  • Bloedsuiker
  • Cholesterol en vetten in het bloed
  • Bloeddruk
  • Het dichtslibben van bloedvaten voorkomen met medicatie
  • Overgewicht
  • Tabakgebruik: stoppen met roken
 • Bloedonderzoek: HbA1c (1)
 • Controle bij uw huisarts om eventuele verwikkelingen op te sporen:
  • Ondervraging (risico op hartlijden , zenuwpijnen,..)
  • Onderzoek van de voeten
  • Bloed- en urineonderzoek
 • Oogonderzoek bij de oogarts
 • Inenting tegen griep en pneumokokken (2)
 • Beter begrijpen van uw ziekte en de geplande zorg, met de hulp van diabeteseducatie