Vaccinatiegegevens nu toegankelijk voor Vlaming

Vaccinatiegegevens nu toegankelijk door Vlaming

Mensen zijn zich meer en meer bewust van het belang van inentingen. Maar vraag hen waartegen ze gevaccineerd zijn en ze moeten je vaak het antwoord schuldig blijven. Dat verandert vanaf nu, want vandaag heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen, samen met de mutualiteiten, de Patient HealthViewer gelanceerd. Met die computertoepassing kan elke Vlaming zelf nakijken welke inentingen hij toegediend heeft gekregen, voor zover ze in Vaccinnet werden geregistreerd. “Dit kadert in onze inspanningen om de patiënt meer grip te geven op zijn gezondheid. Door hem toegang te verschaffen tot zijn eigen medische gegevens, kan hij beter deelnemen aan zijn zorg”, aldus de minister. De Patient HealthViewer werd ontwikkeld in het kader van Vitalink en is gratis te downloaden op de website van elke mutualiteit.

Patient HealthViewer toont datum, vaccin en ziektelogo patient health viewer

Via de Patient HealthViewer krijg je een overzicht van je vaccinaties. Je kan er de datum, naam en dosis van de vaccinatie nagaan. Je ziet daarbij ook tegen welke ziekte je werd gevaccineerd. Althans indien de vaccinatie door je arts werd geregistreerd in Vaccinnet, de Vlaamse vaccinatiedatabank. Met dat systeem bestellen en registreren Vlaamse huisartsen, kinderartsen, CLB-artsen en andere vaccinatoren de vaccins die ze toedienen.

lees meer