Zorgtrajecten

Het zorgtraject is een vernieuwende aanpak van de zorg van en met chronische patiënten.

Deze aanpak wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen patiënt, de huisarts en de specialist.

Het contract vermeld de bijdrage van alle partijen in de zorg (patiënt, huisarts en specialist) en informeert over
de voordelen van het afsluiten van deze overeenkomst.

Gezien de opvolging en behandeling vaak complex is wordt er beroep gedaan op de verschillende zorgverleners
die een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de behandeling van de ziekte en de ondersteuning van de patiënt
bij de aanpassingen van zijn levenswijze.

In de zorgtrajecten is de huisarts de centrale figuur. Hij zal de patiënt informeren en doorverwijzen naar de andere zorgverleners. 

De andere zorgverleners in de zorgtrajecten zijn: De specialist, de diabeteseducator, diëtist en podoloog. Zij bieden ondersteuning bij de aanpak van de chronische ziekte en de behandeling van de aandoening. Er zijn momenteel 2 zorgtrajecten:

ZORGTRAJECT DIABETES MELLITUS TYPE 2 -  ZORGTRAJECT CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE